07/12/14

Día da Constitución

Na clase de 6º curso falamos sobre a  Constitución española, e comentamos e aprendemos un dos artigos máis fermosos:
Artigo 14
Os españois son iguais diante da lei, sen que poida prevalecer discriminacón algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión opinión ou calquera outra condición ou cincunstancia persoal ou social.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Deixa aquí o teu comentario